Referencie

Náš tím pozostáva z kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa konkurznému právu venujú dlhodobo. Odborníci z našej spoločnosti spolupracovali vo viacerých konkurzných a reštrukturalizačných konaniach v SR.