O nás

Spoločnosť ADVO INSOLVENCY, k.s. vykonáva správcovskú činnosť v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Spoločnosť bola zapísaná do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR v roku 2012. Spoločnosť tvorí skúsený tím odborníkov – právnikov, ekonómov a správcov, pôsobiacich v oblasti insolvenčného práva už viac ako 15 rokov.

ADVO INSOLVENCY, k.s. má svoju pôsobnosť na území západného a stredného Slovenska, a keďže má ambíciu stať sa lídrom medzi správcami v rámci celého Slovenska, plánuje otvorenie ďaľších správcovských kancelárií s pôsobnosťou v bratislavskom (západoslovenský), žilinskom (stredoslovenský) a košickom kraji (východoslovenský).

Našimi silnými stránkami sú odbornosť, diskrétnosť a kreatívne riešenia na mieru.

Kancelária Nitra

Kancelária Banská Bystrica

Kancelária Bratislava