Chcem ochranu pred veriteľmi

Ochranu pred veriteľmi Vám poskytne reštrukturalizácia. Ochráni Vás najmä pred exekúciami, dražbami, výkonom záložného práva a žalobami o zaplatenie. Jej cieľom je zachovať Vaše podnikanie a predísť jeho totálnej likvidácii. Je možná len pre podnikateľov (obchodné spoločnosti, živnostníci), ktorí aktívne podnikajú.

Vypracujeme pre Vás kvalifikovaný reštrukturalizačný posudok, na základe ktorého súd povolí Vašu ochranu pred veriteľmi. Po povolení ochrany pripravíme reštrukturalizačný plán, ktorý schvaľujú veritelia, resp. súd. Obsahom plánu je spravidla odpustenie časti dlhov, splátky dlhov, vstup nového investora a pod.. Môžeme pre Vás vykonávať aj dozornú správu do splnenia schváleného reštrukturalizačného plánu.

Viac o reštrukturalizácii