ADVO INSOLVENCY

komplexné riešenia v oblasti právnej ochrany

O spoločnosti

Spoločnosť ADVO INSOLVENCY, k.s. vykonáva správcovskú činnosť v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Spoločnosť bola zapísaná do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR v roku 2012. Spoločnosť tvorí skúsený tím odborníkov – právnikov, ekonómov a správcov, pôsobiacich v oblasti insolvenčného práva už viac ako 15 rokov.

ADVO INSOLVENCY, k.s. má svoju pôsobnosť na území západného a stredného Slovenska, a keďže má ambíciu stať sa lídrom medzi správcami v rámci celého Slovenska, plánuje otvorenie ďaľších správcovských kancelárií s pôsobnosťou v bratislavskom (západoslovenský), žilinskom (stredoslovenský) a košickom kraji (východoslovenský).

Našimi silnými stránkami sú odbornosť, diskrétnosť a kreatívne riešenia na mieru.

Reštrukturalizácia

Čo je osobný bankrot?

Čo je konkurz?

Referencie

Poskytujeme komplexné riešenia:

 • Odborná právna pomoc a poradenstvo
 • Správcovská činnosť
 • Právne zastupovanie dlžníkov a veriteľov
 • Spracovanie právnych a ekonomických dokumentov a podaní
 • Komunikácia a rokovania s obchodnými partnermi, protistranou, správcom, veriteľskými orgánmi, zamestnancami, inštitúciami a orgánmi verejnej správy a samosprávy…

Oblasť pôsobenia:

 • Likvidácia firiem
 • Reštrukturalizácia
 • Konkurz
 • Oddlženie FO
 • Dočasná ochrana podnikateľov

Komu poskytujeme naše služby:

 • PODNIKATEĽOM, ktorí hľadajú právnu ochranu pred veriteľmi a potrebujú pomoc pri prekonaní dočasných finančných problémov
 • OBČANOM, ktorí nie sú schopní plniť peňažné záväzky voči svojim veriteľom
 • SPOLOČNOSTIAM, ktoré hľadajú rýchle a hospodárne ukončenie svojho podnikania a výmaz z príslušných registrov
 • VERITEĽOM, ktorí sa domáhajú maximalizácie uspokojenia svojich pohľadávok voči dlžníkom
 • ĎAĽŠÍM SPRÁVCOM, v prípade riešenia komplexnejších a zložiteľších projektov

Kontaktujte nás

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA. Uplatňujú sa pravidlá Ochrany osobných údajov spoločnosti Google a jej Zmluvné podmienky.